Trang chủ >  Tra cứu thuốc bảo vệ thực vật

Tên thuốc, Đối tượng phòng trừ, Tổ chức đăng ký


Tên thuốcĐối tượng phòng trừTổ chức đăng ký
AL? 10 SC Diệt muỗi, ruồi, gián, kiến Công ty TNHH MAP PACIFIC Việt Nam
PERMETHRIN Diệt muỗi, ruồi Công ty TNHH Hoá Nông Hợp Tr?
KANAMIN Làm nguyên liệu sản xuất nhang tr? muỗi, b?nh xịt và các ch? phẩm xua, diệt muỗi Công ty Liên doanh Mosfly Việt Nam
STERILINGE Khử khuẩn đồ vi b? nhiễm bẩn VPĐD Công ty EUROP CONTINENTS tại Hà Nội
VECTRON 20WP Phun diệt muỗi Công ty TNHH Vĩnh Năng
VECTRON 10EW Phun diệt muỗi Công ty TNHH Vĩnh Năng
JUMBO XG Diệt gián, muỗi Công ty HH Technopia Việt Nam
FALCON-S Diệt muỗi, gián Công ty TNHH SxịtM Công nghiệp A.V.A.L.
OFF! KIDS LOTION Xua muỗi Công ty TNHH S.C. Johnson & Son Việt Nam
THUỐC TR? MUỖI THẢO MỘC PITOXID - TM 45 Xua, diệt muỗi Công ty Cổ phần PAC
CONDOR 1 Diệt muỗi, gián Công ty TNHH SxịtM Công nghiệp A.V.A.L.
FANCON 1 Diệt muỗi, gián Công ty TNHH SxịtM Công nghiệp A.V.A.L.
RAID BANG Diệt muỗi, gián Công ty TNHH S.C.Johnson&Son Việt Nam
OFF! SOFT & SCENTED LOTION Xua muỗi Công ty TNHH S.C. Johnson & Son Việt Nam
VECTRON 10EC Xua, diệt muỗi VPĐD Sanyo Trading Co., Ltd.
VECTRON 20EC Xua, diệt muỗi VPĐD Sanyo Trading Co., Ltd.
VECTRON 30 ULV Xua, diệt muỗi VPĐD Sanyo Trading Co., Ltd.
RAID DOUBLE ACTION Diệt muỗi Công ty TNHH S.C. Johnson & Son Việt Nam
COIL#1 Xua, diệt muỗi Công ty TNHH S.C. Johnson & Son Việt Nam
OFF! CLASSIC LOTION Xua muỗi Công ty TNHH S.C. Johnson & Son Việt Nam

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ

Điện thoại 03333.88885

Skype:

Zalo: 03333.88885

Viber: 03333.88885

Email: tranchicuongnihe@gmail.com

Perstar 500 EC PERSTAR 500EC có hoạt chấtchính là Permethrin 500g/L ; là sản phẩm chuyện dụng diệt ruồi, muỗi, ...

Tính giá dịch vụ
 diệt côn trùng

Bạn muốn diệt con gì?

Muỗi Kiến Gián Mối Khác

Nhà bạn có trẻ nhỏ/ người già/ bệnh ?

Nhà bạn là nhà mặt đất

Diện tích sàn

Số tầng


(VNĐ)

Nhà bạn là chung cư

Diện tích sàn


(VNĐ)

Kiến thức côn trùng Kiểm soát dịch bệnh Tra cứu thuốc bảo vệ thực vật